Vizsgakérdések

Siklóernyős "A" vizsga kérdéssor

AERODINAMIKA

1. Mit tudsz az áramlásba helyezett szárnyprofil körüli áramlásokról és a siklóernyő kupolán ébredő erőkről egyenes vonalú egyenletes siklásban?
2. Mit tudsz a siklóernyő stabilitásáról és az instabil repülési helyzetek kialakulásának aerodinamikai okairól?
3. Ismertesd az átesést és kialakulásának okait aerodinamikai szempontból.
4. Mutasd be részletesen a felhajtóerő keletkezésének módját a szárnyprofilon.
5. Miért változik a siklóernyő sebessége fordulóban, és hogyan?
6. Mit tudsz a siklószámról, a felületi terhelésről és a siklási szögről?
7. Mi az állásszög, hogyan tudod befolyásolni, és mit okoz a változása?
8. Mutasd be a sebességpolárist és a siklóernyő nevezetes sebességtartományait.

FELSZERELÉS ISMERET

1. Ismertesd a siklóernyő fő részeit és az egyes részek szerepét.
2. Ismertesd részletesen a beülő részeit.
3. Ismertesd a siklóernyő kupola felépítését és az egyes részek szerepét.
4. Ismertesd a siklóernyő zsinórzatának felépítését.
5. Hasonlítsd össze egy elsõ nemzedékbeli, és egy csúcsernyő szerkezeti felépítését.
6. Ismertesd a kiegészítő és a védő felszereléseket.
7. Ismertesd a siklóernyő irányító és sebességszabályozó rendszereit.
8. Ismertesd a siklóernyők kategóriába sorolási és tesztelési rendszerét.

METEOROLÓGIA

1. Mit tudsz a hőmérsékleti gradiensről?
2. Mit tudsz a ciklonról és az anticiklonról?
3. Mit tudsz a hidegfrontról és a melegfrontról?
4. Mit tudsz a zivatarfelhő életciklusairól, felismeréséről, veszélyeiről?
5. Ismertesd a légállapot-határozókat és változásukat a magassággal.
6. Ismertesd a lejtőemelőtérrel kapcsolatos meteorológiai tudnivalókat.
7. Ismertesd a felhők osztályozási rendszerét.
8. Ismertesd a talajközeli áramlások jellemzőit és veszélyeit.
9. Ismertesd a gomolyfelhő kialakulását, életciklusait.
10. Mit tudsz általánosan a szélről?
11. Mit tudsz a földfelszín hőelnyelő-visszaadó képességéről?
12. Mit tudsz a helyi szelekről?
13. Ismertesd a légkör általános felépítését, és részletesen az alsó légkört.
14. Mit tudsz a turbulenciáról és hatásairól?
15. Mit tudsz a levegő páratartalmáról és a páratartalom szerepéről?
16. Mit tudsz a levegő felmelegedéséről és a felmelegedés szerepéről?

REPÜLÉSTECHNIKA

1. Milyen startfajtákat ismersz, ismertesd azokat, melyiket mikor célszerű alkalmazni?
2. Ismertesd az 5 pontos ellenőrzés szerepét, helyes végrehajtását.
3. Ismertess 5db, a start során elkövethető gyakori hibát és a korrigálásukat.
4. Ismertesd a start körüli és a felszállás utáni ellenőrzési teendőket.
5. Milyen elven, mivel, és hogyan tudsz fordulni siklóernyővel, mik a veszélyei?
6. Mit teszel, ha start után fordulnod kell, de a féked be van tekeredve?
7. Hogyan befolyásolja a szél a siklóernyős repülést?
8. Hogyan repülsz turbulens viszonyok között, miért?
9. Mit tudsz a lejtőrepülés technikájáról?
10. Milyen süllyesztő manővereket ismersz, sorold fel azokat.
11. Mit tudsz a féloldalas csukódásról?
12. Mit tudsz a fülcsukásról?
13. Mit tudsz az átesés gyakorlati tudnivalóiról?
14. Mi a negatív forduló, mikor áll fenn a veszélye, miről ismered fel, mit teszel ellene?
15. Mikor nyitsz mentőernyõt, hogyan, mi az ajánlott döntési magasság?
16. Hogyan hajtasz végre egy nagy sebességű földetérést?
17. Hogyan szállsz le erős szélben és szélcsendben?
18. Mi a kilebegtetés, mikor és hogyan csinálod, hogyan helyesbíted a túl magas – korai ? lebegtetést?
19. Ismertesd a leszállás technikáját: turbulencia, hátszél, oldalszél és fordulóból leszállás esetén.
20. Mit teszel, ha elkerülhetetlen a fának ütközésed, fára szállásod?

EGÉSZSÉGÜGY

1. Mit tudsz a napsütés veszélyeiről?
2. Mit tudsz a kullancsok veszélyeiről, az ellenük való védekezésről?
3. Ismertesd a folyadékfogyasztással és a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat.
4. Melyek a siklóernyős sport jellegzetes sérülései, ezek okai, megelőzésük?
5. Ismertesd az elsősegélynyújtás alapszabályait.

SZABÁLYZATOK

1. Ismertesd a lejtőrepülés szabályait.
2. Ismertesd a siklóernyős kiképzés fokozatait a pilóta szintig, részletesen.
3. Milyen meteorológiai feltételek teljesülése esetén repülhetünk siklóernyővel?
4. Ismertesd a repülőeszközök kitérési szabályait nyílt légtérben és termikben.
5. Ismertesd a csőrléses és a tandem repülések jogi feltételeit.
6. Milyen papírokkal kell rendelkeznie egy siklóernyősnek?
7. Milyen körülmények között repülhet Növendék?
8. Ki hajthat végre siklóernyős repüléseket?
9. Milyen jogi feltételeknek kell megfelelnie a repülőeszköznek?

 

Siklóernyős B vizsga kérdéssor

 ( az „A” vizsga tételsorán túl)

AERODINAMIKA:
1. A szárnyvégek becsukódásának okai fordulóban.
2. Mit tudsz a helyzeti és a mozgási energia átalakulásáról?

FELSZERELÉS ISMERET:
1. Ismertesd a siklóernyősök egyesített műszerét és a beállítási lehetőségeit.
2. Ismertesd a mentőernyők fajtáit és felépítésüket.
3. Mit tudsz a felületi terhelés változtatásáról és hatásáról?
4. Mit tudsz a csörlés és a tandemrepülés szükséges kiegészítő
felszereléseiről?

METEOROLÓGIA:
1. Ismertesd a termik keletkezését, fajtáit, szerkezetét.
2. Ismertesd a légköri stabilitási helyzeteket.

REPÜLÉSTECHNIKA:
1. Mit tudsz a „B”-stallról?
2. Mit tudsz a zsákesésről?
3. Mit tudsz a front-stallról?
4. Mit tudsz a merülő spirálról?
5. Ismertesd a termikelés technikáját.
6. Ismertesd az erős szeles repülés technikáját.
7. Ismertesd a csőrlés technikáját.
8. Ismertesd a távrepülés technikáját.
9. Hogyan hajtod végre a leszállást domboldalra, egyenetlen terepre,
villanyvezetékre, vízbe, épületekre, szűk tisztásra?

EGÉSZSÉGÜGY:
1. Mit tudsz a távrepülés speciális egészségügyi vonatkozásairól?

SZABÁLYZATOK:
1. Melyek a tandem repülés jogi feltételei?
2. Melyek a távrepülés jogi feltételei?
3. Ismertesd részletesen a „Pilóta” vizsga feltételeit és a szinttel járó jogokat.
4. Ismertesd a lakott területek feletti repülés szabályait.
5. Mit tudsz a légtér szerkezetéről és a légtérigénylésről?
6. Ismertesd a főbb verseny- és sportszabályokat.
7. Mit tudsz a távrepülési feladatfajtákról és a távigazolás rendjéről?
8. Ismertesd a teendőket baleset esetén.
9. Ismertesd a siklóernyőzést szabályozó dokumentumokat.
10. Mit tudsz a biztosításokról?
11. Melyek a csörlős repülés jogi tudnivalói?
13. Ismertesd a segédmotoros repülés jogi feltételeit.