Általános információ – Tájékoztató a www.sikloernyozes.com felhasználóinak adatairól, az adatok kezeléséről és az ezzel kapcsolatos témakörökről.

 

Adatkezelési nyilatkozat – A www.sikloernyozes.com üzemeltetője kijelenti, hogy elkötelezett a személyes adatok védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja. Az oldal üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Ezen információkat harmadik fél részére nem adja ki csak az érintett kifejezett hozzájárulásával (a törvényben előírt kivételektől eltekintve).

A www.sikloernyozes.com adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, ahol az érintettek e hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A regisztráció avagy kapcsolatfelvétel során megadott adatok helyességéért minden esetben az adatközlő felelős!