1146 Budapest, Thököly út 114/a

Kedves Egyesületi tagok,

Ezúton  meghívjuk  minden kedves tagját a Fair Play Siklórepülő Sportegyesületnek, a 2018.01.02..-re,  rendkívüli közgyűlésre . A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye (1146 Budapest Thököly u. 114/a 2/3). Időpontja: 19.00 óra.

Szavazásra bocsájtott napirendi pontok:

1. napirendi pont 

Tisztségviselők vállasztása

2. napirendi pont

A levezető elnök ismertette a Fair play Siklórepülő Sportegyesület módosított alapszabályát.
A módosítás feltétele, hogy az egyesület élhessen a 2018-as személyi jövedelem adók 1%-nak felajánlásaival.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett  2018.01.02.-én 20.00 órakor lesz megtartva.

Kérek mindenkit jelezzen vissza, hogy tud-e jönni.

Üdvözlettel.

Falucskai Lóránt, elnök