1146 Budapest, Thököly út 114/a

Kedves Egyesületi tagok,

Ezúton  meghívjuk  minden kedves tagját a Fair Play Siklórepülő Sportegyesületnek, a 2017.11.07.-re,  rendkívüli közgyűlésre. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye (1146 Budapest Thököly u. 114/a 2/3). Időpontja: 19.00 óra.

Szavazásra bocsájtott napirendi pontok:

1. napirendi pont 

A levezető elnök ismertette a Fair play Siklórepülő Sportegyesület módosított alapszabályát. Javasolja, hogy az alábbi mondatot szúrjuk bele a az Alapszabály II. fejezetének  (Az Egyesület célja és feladatai) végére.

’ Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem is fogad el.’

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett  2017.11.07-én 20.00 órakor lesz megtartva.

Kérek mindenkit jelezzen vissza, hogy tud-e jönni.

Üdvözlettel.

Falucskai Lóránt, elnök