1146 Budapest, Thököly út 114/a

Meghívó közgyűlésre

Kedves Egyesületi tagok,

Ezúton  meghívjuk  minden kedves tagját a Fair Play Siklórepülő Sportegyesületnek, a 2020. 06.26.-án tartandó rendes éves közgyűlésünkre. Sajnos a vírushelyzet miatt került idén ilyen késői dátumra. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye (1146 Budapest Thököly u. 114/a 2/3). Időpontja: 19.00 óra.

Szavazásra bocsájtott napirendi pontok:

1.2019-es év értékelése
2.Az egyesület 2020-es tervei
3.2019 évi pénzügyi beszámoló
4.2020 évi pénzügyi tervek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett 2020. 06.26-án 20.00 órakor lesz megtartva.

Kérek mindenkit jelezzen vissza, hogy tud-e jönni.

Üdvözlettel.

Falucskai Lóránt, elnök