1146 Budapest, Thököly út 114/a

Kedves Egyesületi tagok,

 Ezúton  meghívjuk  minden kedves tagját a Fair Play Siklórepülő Sportegyesületnek, a 2017. 06.01.-én tartandó rendes éves közgyűlésünkre. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye (1146 Budapest Thököly u. 114/a 2/3). Időpontja: 19.00 óra.

Szavazásra bocsájtott napirendi pontok:

1.2016-os év értékelése

2.Az egyesület 2017-es tervei

3.2016 évi pénzügyi beszámoló

4.2017 évi pénzügyi tervek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett 2017. 06.01-én 20.00 órakor lesz megtartva.

Kérek mindenkit jelezzen vissza, hogy tud-e jönni.

Üdvözlettel.

Falucskai Lóránt, elnök